XVI SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2020-10-06, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)wniosek o ujęcie wykonania elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasiu w 2021 r. i zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty około 20 000 zł na w/w zadanie inwestycyjne oraz wykonanie dodatkowych robót na chodniku do schodów, zamontowanie właściwych poręczy przy schodach wejściowych.

Głosowanie (wniosek o ujęcie wykonania elewacji na b...)

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

b)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Głosowanie (wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...)

4.Sprawy bieżące.

5.Zakończenie obrad.