XIV SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2020-07-17, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Łyse. - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokół z obrad XIII Sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji R...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

6.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

a)wniosek o sprzedaż autobusu TEMSA SAFARI bez ustanawiania ceny minimalnej.

Głosowanie (wniosek o sprzedaż autobusu TEMSA SAFARI...)

7.Podjecie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2020-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

Głosowanie (wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośc...)

-Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy by zdjąć z porządku obrad pkt 7 d) oraz 7 e)

Głosowanie (Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy by z...)

d)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łyse w roku szkolnym 2020/2021.

Głosowanie (określenia średniej ceny jednostki paliw...)

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy bieżące.

10.Zakończenie obrad.