XII Sesja Rady Gminy Łyse

w dniu 2020-01-27, godz. 10:00

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2020-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Głosowanie (w sprawie ustalenia szczegółowych zasad...)

d)w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,

Głosowanie (w sprawie zaliczenia dróg do kategorii d...)

e)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej

Głosowanie (w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie d...)

3.Sprawy bieżące.

4.Zakończenie obrad.