VIII Sesja Rady Gminy Łyse

w dniu 2019-07-05, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

-wniosek Przewodniczącego Rady Gminy aby z punktu 5 Podjęcie uchwał w sprawach: zdjąć podpunkt b) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowgo w Ostrołęce na kadencję 2020-2023

Głosowanie (wniosek Przewodniczącego Rady Gminy aby...)

2.Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Łyse.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gmi...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady

a)o postawienia lustra na drodze Lipniki-Baba na skrzyżowaniu na Dawię

Głosowanie (o postawienia lustra na drodze Lipniki-B...)

b)o zwiększenie stawki godzinowej za Kurs Podstawowy Strażaków Ratowników na kwotę 4 zł, oraz za Kurs Specjalistyczny na kwotę 8 zł.

Głosowanie (o zwiększenie stawki godzinowej za Kurs...)

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Łyse na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026",

Głosowanie (w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Ś...)

b)w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Fminy Łyse

6.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawy bieżące.

6.Zakończenie obrad

7.wniosek Przewodniczącego aby podpunkt b) przełożyć na inny termin po przedyskutowaniu z mieszkańcami

Głosowanie (wniosek Przewodniczącego aby podpunkt b)...)