VI Sesja Rady Gminy Łyse

w dniu 2019-04-17, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Łyse.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Informacja z realizacji wniosków Rady.

5.Przyjęcie wniosków stałych komisji Rady.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie...)

b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (w sprawie udzielenia pomocy finansowej P...)

c)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Głosowanie (w sprawie określenia wzoru deklaracji o...)

d)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse,

Głosowanie (w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty...)

7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy bieżące.

8.Zakończenie obrad.