XXVIII SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2022-04-12, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2022 - 2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022.

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

3.Sprawy bieżące.

4.Zakończenie obrad.