XXV SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2021-12-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z obrad XXIII i XXIV sesji Rady Gminy Łyse. -Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokoły z obrad XXIII i XXIV sesji Rady Gminy Łyse przyjąć bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z obrad XXIII i XXI...)

4.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2021-2026;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021;

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (w sprawie rozpatrzenia petycji.)

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Sprawy bieżące.

8.Zakończenie obrad.