XXII SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2021-08-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2021-2026,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletni...)

b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021,

Głosowanie (zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia...)

c)przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (przyjęcia projektu uchwały w sprawie uch...)

4.Sprawy bieżące.

5.Zakończenie obrad.