XIX SESJA RADY GMINY ŁYSE

w dniu 2021-01-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XVII i XVIII sesji Rady Gminy Łyse - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby protokoły z obrad XVII i XVIII sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z obrad XVII i XVII...)

3.Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady.

4.Informacja Wójta z wykonania wniosków stałych komisji Rady.

5.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse oraz uchwały budżetowej na rok 2021:

a)wystąpienie Wójta,

b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)opinie komisji stałych i wniosków Radnych,

d)stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków,

e)dyskusja nad projektem uchwał,

f)głosowanie nad poprawkami do uchwał,

g)głosowanie nad projektami uchwał:

-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2021-2026,

Głosowanie (w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansow...)

-w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021.

Głosowanie (w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej...)

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego,

Głosowanie (udzielenia pomocy finansowej Powiatowi O...)

b)udzielania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego.

Głosowanie (udzielania pomocy finansowej Powiatowi O...)

7.Interpelacje i zapytania Radnych.

8.Sprawy bieżące.

9.Zakończenie obrad.